BAGS AND GLOVES CO., LTD.

Job ID: NR-1006 | Location: Nakhon Ratchasima, Thailand
30 July 2019 Print Report Share

BAGS AND GLOVES CO., LTD.

Job ID: NR-1006 | Location: Nakhon Ratchasima, Thailand

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ/Quality Control Assistant Manager

1. วางแผน,ควบคุม,พัฒนาการทำงานของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

2. พัฒนางานด้านการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

3. สอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนงาน

4. ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง

5. ตรวจสอบคุณภาพแผ่นฟิล์มพลาสติก,เม็ด ด้วยเครื่องมือการทดสอบต่างๆ 

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.
  • การศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 0 -1 ปี (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ สาขาพอลิเมอร์)

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Travel allowance
Education allowance
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!