Ananda Development Public Company Limited

Job ID: BK-148623 | Location: Bangkok, Thailand
21 October 2019 Print Report Share

Ananda Development Public Company Limited

Job ID: BK-148623 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Land Acquisition Manager - Legal Due Diligence

1.  ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน เช่น กฎหมายผังเมือง, กฎหมายที่ดิน,กฎหมายจัดสรรที่ดิน,กฎหมายอาคารชุด,กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นต้น รวมถึงข้อมูลทางกายภาพ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์  การพัฒนาที่ดินของแต่ละแปลง สำหรับการพัฒนาธุรกิจ Condo บ้านจัดสรร หรือ Service Apartment

2.  ลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพของแปลงที่ดิน เช่น Location ถนนทางเข้าออก สภาพภายในที่ดิน พื้นที่รอบแปลง หรือ
ภาระในที่ดิน เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญญาต่างๆในแปลงที่ดิน(ถ้ามี)

3.  ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักผังเมือง, สำนักงานที่ดิน, กทม.2 / สำนักงานเขต,
เทศบาล/อบต. กรมบังคัดคดี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การรถไฟไทย, รฟม., การทางพิเศษ, กรมทางหลวง, การไฟฟ้า-
การประปา เป็นต้น  เพื่อตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ Due Diligence 

4. จัดทำ Presentation, สรุปข้อมูลการตรวจสอบที่ดินต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนตาม Check list และนำเสนอต่อคณะกรรมการ Board DD, Land -Com, Ex-Com, Risk -Com เพื่อพิจารณาอนุมัติ การซื้อที่ดิน/เช่าที่ดิน

5. ร่วมเจรจาร่างสัญญา กับเจ้าของที่ดิน(ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า) เพื่อให้เงื่อนไขตรงตาม Term Sheet และข้อสัญญาเป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานของบริษัท

6. ตรวจสอบและจัดเตรียมสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ร่างสัญญา เอกสารหนังสือมอบอำนาจ , เอกสารแนบท้ายสัญญา, บันทึกต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย) เพื่อให้สามารถเซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาเช่าที่ดินได้ตามกำหนดเวลา และตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

7. สรุปสาระสำคัญของสัญญา และจัดทำรายงานเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พร้อมหน้าที่ต่างๆในสัญญา(ทั้งหน้าที่ของผู้ซื้อ-ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้อง)8. ร่วมประชุม Kick Off  (BD-BU-EIA) และส่งต่อข้อมูล Due Diligence ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินงาน
ตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาให้สำเร็จตามกำหนดเวลา และช่วยสนับสนุน ร่วมแก้ปัญหาหน้างานกับฝ่าย Bu (ถ้ามี)

9. ติดตาม บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ / จดทะเบียนการเช่า ได้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา

10. ร่วมดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ / จดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน 

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Property Development
 • Location:

  Klongtoey, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Ananda Development Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!!บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศฯ บริษัทได้พัฒนาที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวเฮ้าส์ บนทำเลที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางและที่อยู่ อาศัยสไตร์รีสอร์ท ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ Airport Link อาทิ Lanta Resortlife, Maldives Palms, Waikiki Shore, Similan Reef , Maldives Beach,Bali Beach,Java Bay (Coming Soon) และคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ IDEO อีกจำนวนหลายโครงการเป็นทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS ,MRT และ Airport Link) Blucove Sathorn, Ladprao 5,Sathorn-Taksin , Mix Sukhumvit 103 , Ratchada-Huaykwang , Ladprao 17, Mix Phaholyothin, Q Phayathai, MORPH 38 (New) มูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!
Apply Now