บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

Job ID: BK-257891 | Location: Bangkok, Thailand
02 June 2021 Print Report Share

บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

Job ID: BK-257891 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

โทรติดตามหนี้ ประเภทเข่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์

การศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
อายุไม่เกิน 40 ปี
ไม่จำกัดเพศ
ชอบเจรจาพูดคุยและต่อรอง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนประจำ
2.ประกันสังคม

3.คอมมิสชั่น
4.โบนัส
5.สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

 

 


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus

บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการแก่ลูกค้าดังนี้

1. รับว่าความคดีเช่าซื้อให้แก่สถาบันการเงิน ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ
2. ให้บริการสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
3. ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแก่ธุรกิจทั่วไป
4. ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ตั้งแต่ก่อนฟ้อง จนถึงงานบังคับคดี
5. รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย, คัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการทั่วไป
6. จัดทำเอกสารประกอบการตัดหนี้สูญ โดยเฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีมูลหนี้เกินกว่า 500,000 บาท

ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้าน HR และการบริหารจัดการหนี้กว่า 25 ปี