แนชเชอเริล มีเดีย จำกัด

Job ID: BK-258229 | Location: Bangkok, Thailand
15 November 2022 Print Report Share

แนชเชอเริล มีเดีย จำกัด

Job ID: BK-258229 | Location: Bangkok, Thailand

Customer Service Personal

1. ดูแลและประสานงานลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ

2. บริหารการขายสินค้าของบริษํทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. รายงานการทำงานและความเคลื่อนไหวในเขตให้บริษัทฯทราบ


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Company Industry:

  Medical / Pharmaceutical
 • Location:

  Bangkok, Thailand
 • Salary:

  ฿15,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
Five-day work week
Transportation allowance
Travel allowance

บริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและทำตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะชุดสายสวนหลอดเลือดเพื่อฟอกเลือด ให้อาหารและสารละลายทางเส้นเลือด รวมถึงเข็มเจาะตัวอย่างชิ้นเนื้อ ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน