เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

Job ID: BK-132143 | Location: Bangkok, Thailand
09 September 2019 Print Report Share

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

Job ID: BK-132143 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

ผู้ชำนาญการงานวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูล

Job Summary:

  • ประยุกต์ใช้ระบบงานวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูลคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • สร้างและรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อยกระดับคุณภาพ
  • ดำเนินงานจัดเก็บฐานข้อมูลคุณภาพที่สำคัญในคลังความรู้ระหว่างโรงพยาบาลในเครือรพ.พญาไท-เปาโล
  • จัดทำรายงานสารสนเทศต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
  • เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของการวัดผล และนำมาใช้วางแผนการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ร่วมสร้างความรู้และให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูลคุณภาพกับทีมนำ ทีมพัฒนาคุณภาพ แผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย ของโรงพยาบาลในเครือรพ.พญาไท-เปาโล

  Qualification: 

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี บริหารด้านการแพทย์ หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และจัดการสารสนเทศทางการแพทย์
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.

 

If you are interested, please apply in person or send application or e-mail with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

Recruitment Department of Phyathai Hospital Group

943 Office Building, 11th Floor, Phaholyothin Rd.,
Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400
Tel. 0-2617-2444 Ext.1828
Fax.0-2617-2444 Ext.1887

Website : www.phyathai.com   www.paolohealthcare.com

Apply Now

Job Details: