ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

Job ID: PT-3213 | Location: Pathumthani, Thailand
10 July 2019 Print Report Share

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

Job ID: PT-3213 | Location: Thanyaburi, Pathumthani, Thailand

กราฟิกดีไซน์เนอร์

ลักษณะงาน
- สามารถคิดและมีไอเดียสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้หลายหลายรูปแบบ
- ออกแบบ และวางแผนในการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ป้ายโฆษณา เป็นต้น
- ออกแบบงาน เพื่อรองรับและสนับสนุนให้กับสาขาของบริษัท
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์/นิเทศน์ศิลป์/ออกแบบ/Virtual Com และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบ Adobe ; PhotoShop และ Illustrator ละโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี ทั้งบนระบบปฏิบัติการ MAC OS และ Windows 
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียทีแตกต่าง รับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
- มีทัศนคติที่เหมาะกับการทำงานเป็นทีม เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ขณะเดียวกันก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างจริงใจ ไม่ปิดกั้นตัวเอง พร้อมที่จะพัฒนาอยู่เสมอ
หากเริ่มงานได้ทันที่ จะได้รับการพิจารณาการเป็นพิเศษ 


Job Details:


ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

“พีดีเฮ้าส์” เราคือผู้ให้คำปรึกษาและบริการสร้างบ้านอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นและความสำคัญกับการสร้างบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานบริการ รักในวิชาชีพ ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถและเติบโตร่วมไปกับองค์กร หรือพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต