บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

Job ID: BK-258248 | Location: Bangkok, Thailand
13 July 2023 Print Report Share

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

Job ID: BK-258248 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Trainer / System Support

รายละเอียดงาน :
- ตรวจสอบระบบการจองการจองห้องพัก จองรถรับส่ง จองทัวร์ และ แพคเกจได้
- สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าทั้งหมดผ่านช่องทางต่างๆของบริษทได้ (เช่น tickets skype email and phone calls)
- สามารถแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบและทำงานกับลูกค้าต่างประเทศได้
- ติดตามปัญหาต่างๆ และ คำขอของลูกค้าที่รอดำเนินการได้
- สามารถประสานงานกับทีมอื่นในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ชาย / หญิง
ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาด้านคอมพิวเตอร์ และ การท่องเที่ยว การโรงแรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในการเขียน การฟัง และการพูด
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PC, อินเทอร์เน็ต
- มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
- มีความเป็นมืออาชีพและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาได้
- ความสามารถในการจัดการกับความหลากหลาย
- มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การบริการลูกค้า หรือ ผู้ทดสอบระบบ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Diploma of High Vocational Education
 • Company Industry:

  Information Technology
 • Location:

  Huaykwang, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Flexible working hours
Work from home

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

- สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์สัก 2 ปีขึ้นไปใน Angular และเข้าใจหลักการทำงาน อย่างเช่น Concept, State Management, Lifecycle 
- เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap, Foundation หรือ Semantic UI อย่างใดอย่างหนึ่ง
- เคยใช้ Git

สนใจส่ง resume ทางอีเมล์ [email protected]