บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

Job ID: BK-258081 | Location: Bangkok, Thailand
11 May 2022 Print Report Share

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

Job ID: BK-258081 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Tester

รายละเอียดงาน :
- Preparing testing documentation, test cases, and test scenarios.
- Understand requirements, Translation into a test case
- Performing test cases identify problems and help with problem analysis, debug and resolutions.
- Work as per testing schedule
- Provide status report Lead Tester
- Setup and explain in part of API to partners


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. Male / Female
2. Bachelor's degree or higher in IT or a related field.
3. Good analytical and problem-solving skills.
4. Good command of written and spoken in both Thai and English.
5. Strong interpersonal communication skills
6. At least 2 years of experience in application testing, software testing, or system testing will be a benefit
7. Knowledge of SQL command or API will be a benefit
8. Experience with the travel industry will be a benefit


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  1 years
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Others
 • Location:

  Huaykwang, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  ฿20,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
Flexible working hours
Work from home

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

- สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์สัก 2 ปีขึ้นไปใน Angular และเข้าใจหลักการทำงาน อย่างเช่น Concept, State Management, Lifecycle 
- เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap, Foundation หรือ Semantic UI อย่างใดอย่างหนึ่ง
- เคยใช้ Git

สนใจส่ง resume ทางอีเมล์ [email protected]