บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Job ID: CM-1272 | Location: Chiang Mai, Thailand
06 February 2019 Print Report Share

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Job ID: CM-1272 | Location: Chiang Mai, Thailand

Warehouse Officer (สาขาสันทราย)

Job Details

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

Qualification

 • ประสานงานตรวจสอบและติดตาม Stock Error ที่เกิดขึ้นรายวัน
 • จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ, หาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และประสานงานติดตามการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของสาขาว่าเป็นไปตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ประสานงานสนับสนุนและติดตามการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือตรวจนับสินค้า
 • สรุปรายงานการเกิด, การแก้ไข Stock Error  และสาเหตุของการเกิด Stock Error ทุกสิ้นเดือน
 • รวบรวมสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งนำเสนอมาตรการต่าง ๆ  เพื่อช่วยผลักดันในเรื่องความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
 • ร่วมตรวจสอบสินค้ารอทำลายร่วมกับทางสาขาและ LP  ประจำสาขา
 • ติดตามตรวจสอบรายการ cut off ของสาขาทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีรายการตกหล่นหรือคงค้าง
 • สอบทานความถูกต้องของ schematic โดยการสุ่มตรวจเดือนละ 2  ครั้ง
 • ควบคุมและติดตามเอกสาร Store used  โดยมีกำหนดเวลาติดตามกลับมาภายใน 3 วัน
 • ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขออนุมัติ Block stock ในทุกกรณีที่มีการขออนุมัติ block stock
 • ร่วมนับสินค้าฝากขายร่วมกับทางสาขา
 • ประสานงานการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อก กรณีมีการโอนย้าย Art.  หรือกรณีตรวจสอบสินค้าที่มี 2 Art.

Interested applicants should submit with the updated resume, current and expected salaries

with a recent photograph to:

 Home Products Center Public Company Limited

96/27 Moo 9, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000


Job Details:


Urgently Required! Home Product Center Plc. was founded in 1995, we quickly expanded our business nowsaday we already have more than 60 branches all over Thailand and our company was listed in the Stock Exchange of Thailand since 2001. Over sixteen years in the name of your familiar HOMEPRO we keep on giving our customer better service better experience and better valued added, every year we continued expanding our business, expanding our new store for serving for more In this year, 2014, we will open the new branch in Kuala Lumpur if you are looking for the somethings challenge, more successful and more better living. We would like to invite you to join with our business and be a part of our success team, no matter you need talents or you want to utilize your expertise please join us today and we will "Grow" together

 

Is this your company? Claim it now!