บริษัท แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Job ID: BK-257430 | Location: Bangkok, Thailand
02 December 2020 Print Report Share

บริษัท แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Job ID: BK-257430 | Location: Ladkrabang, Bangkok, Thailand

Mechatronics Engineer

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและซ่อมบำรุงทั่วไป

- สามารถทำงานเขียนแบบเครื่องจักรกล หรือระบบสายพานลำเลียง

- ออกแบบระบบ PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

- สนับสนุนการพัฒนางานในด้าน IoT และ Robotics


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  3 years
 • Company Industry:

  Others
 • Location:

  Ladkrabang, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  ฿25,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
Five-day work week
Performance bonus

บริษัท แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Holding Company ลงธุนในธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งให้กูยืมและเช่าเครื่องจักร