บริษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

Job ID: BK-258172 | Location: Bangkok, Thailand
15 September 2022 Print Report Share

บริษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

Job ID: BK-258172 | Location: Wattana, Bangkok, Thailand

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี ( Assistant Manager )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายการที่ลูกค้าบันทึกในระบบ

2. จัดทำรายงานภาษีรายเดือน รายปี ภงด1/2/3/53/54 ภพ30/36 และรายงานประกันสังคม

3. จัดทำประมาณการ กรอกแบบและยื่นนำส่ง ภงด 50/51 และนำส่งงบการเงิน

4. ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี

5. สามารถตรวจสอบภาษี บัญชี และงบการเงินได้

6. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้า

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. มีประสบกาณณ์ทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานสำนักงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** กรุณาส่ง Resume หรือ CV เป็นภาษาอังกฤษ **


Job Details:

 • Employment Type:

  Permanent
 • Career Level:

  Middle Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  7 years
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Accounting / Audit / Tax Services
 • Location:

  Wattana, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Work from home
Transportation allowance
Travel allowance
Medical insurance

บริษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

บริษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี