บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

Job ID: BK-258052 | Location: Bangkok, Thailand
19 April 2022 Print Report Share

บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

Job ID: BK-258052 | Location: Laksri, Bangkok, Thailand

ธุรการ

-          - พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย

-          - จัดทำหนังสือ เอกสารรายงานต่าง ๆ ให้กับทางราชการและบริษัทเอกชน

-          - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

-          - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Job Details:


Benefits:
Five-day work week