บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Job ID: PH-970 | Location: Phuket, Thailand
04 February 2019 Print Report Share

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Job ID: PH-970 | Location: Phuket, Thailand

พนักงานงานประจำพื้นที่ภูเก็ต บจก. สุรพลไฟน์เนสท์

รายละเอียดของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ทางช่องทางจัดจัดหน่าย เช่น โรงแรม,ร้านอาหาร,โรงเรียน,โรงพยาบาล,ค้าส่ง,ห้างสรรพสินค้า, สายการบิน, ตัวแทนจัดจำหน่าย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
 • เปิดลูกค้าใหม่และดูแลฐานลูกค้าเดิม ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้าประจำวัน และประจำสัปดาห์เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • เข้าออฟฟิศที่กรุงเทพฯ เพื่อเคลียร์เอกสารเดือนละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการขายสินค้าแช่แข็ง หรือสินค้ากลุ่มอาหาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี, วิเคราะห์การขายการตลาดได้, สื่อสารและประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจโรงแรม, ภัตตาคาร, สายการบิน, ร้านอาหาร, Modern Trade,ห้างฯท้องถิ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นคนในเขตพืื้นที่ที่เปิดรับสมัคร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • สวัสดิการข้าวฟรี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • กิจกรรมนอกสถานที่
 • สวัสดิการบ้านพักตากอากาศ
 • ส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
 • ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัท
 • งานกีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาฯ
 • ค่าเดินทาง,คอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Surapon Foods Public Company Limited

247 Moo 1, Teparak Road,T. Teparak, A. Muang, Samutprakarn 10270

Tel : 02-385-30389 ext. 420  Fax : 02-385-3176 

www.surapon.com


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification:

  Degree
 • Required Experience:

  1 years
 • Company Industry:

  Food and Beverage / Catering
 • Location:

  Phuket, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
URGENTLY REQUIRED !!! Surapon Foods Public Company Limited, established in 1977, is one of the leading manufacturers and exporters of frozen seafood in Thailand for over 25 years. The company was firstly registered as Surapon Seafoods Co.,Ltd. (SSF). In 1989, we were the first frozen food company listed in the Stock Exchange of Thailand. Surapon Foods Public Company Limited 247 Moo 1, Teparak Road,T. Teparak, A. Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 02-385-30389 ext. 420  Fax : 02-385-3176  www.surapon.com

Is this your company? Claim it now!