บริษัท ฟาร์-อี จำกัด

Job ID: CM-2591 | Location: Chiang Mai, Thailand
22 May 2020 Print Report Share

บริษัท ฟาร์-อี จำกัด

Job ID: CM-2591 | Location: Chiang Mai, Thailand

Accountant/บัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติเชิงบวก
4. เรียนรู้ได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน
2. ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง
3. งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้
4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปยอดลูกหนี้คงค้าง
6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ยื่นภาษีประจำเดือน
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

188/30 หมู่ 7 เชียงใหม่ บิสสิเนส เซ็นเตอร์ 2 อาคาร FAR-E ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  1 years
 • Job Functions:

 • Location:

  Chiang Mai, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Flexible working hours

บริษัท ฟาร์-อี จำกัด
Is this your company? Claim it now!
Apply Now