บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Job ID: PH-972 | Location: Phuket, Thailand
06 February 2019 Print Report Share

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Job ID: PH-972 | Location: Phuket, Thailand

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ภูเก็ต)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ;

 • สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ
 • บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
 • หรือ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Office - Word , Excel , Internet )
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน เน้นทักษะด้านการขาย และการตลาด
 • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)
 • ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ:

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • ประกัน อุบัติเหตุ - สุขภาพ - ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักางน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ)
 • กิจกรรมภายใน / งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท / ลิตร
 • ทุนการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท

โทร. 061-404-2943 คุณอรุณ, 081-752-8914 คุณแต้ว


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification:

  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience:

  2 years
 • Location:

  Phuket, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable