บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Job ID: HH-409 | Location: Prachuap Khiri Khan, Thailand
07 March 2019 Print Report Share

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Job ID: HH-409 | Location: Prachuap Khiri Khan, Thailand

พนักงานแนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดงาน 

 • ขยายฐานสินเชื่อลูกค้า สินเชื่อนาโนเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการตามเวลาที่นัดหมาย และติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ตามกำหนดเวลา
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล (Portfolio) เพื่อการให้บริการที่ดีและประเมินความเสี่ยงของลูกค้า
 • การทำงานจะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
 • รักงานด้านบริการ และงานขายผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

Job Details:


ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  กลุ่มไทยประกันชีวิต ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2549 เปิดดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท) ธนาคารไทยเครดิตฯ มีบริการทางการเงินที่หลากหลาย และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและเงินฝากที่โดดเด่น อาทิ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก  สำหรับคนที่ต้องการมีรถ      ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน  เพื่อการออม      เสริมสภาพคล่องส่วนบุคคลลงทุน หรือ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อสำหรับธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      ( SME)  ที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน      หรือเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลกำไร      หรือต่อยอดการลงทุนให้แก่ธุรกิจ เงินฝากปลอดภาษี      และผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ       ที่ตอบสนองพฤติกรรมการออมของลูกค้า ทุกประเภท ทุกวัย ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง  13 แห่ง หรือทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย สถานที่ทำการ สำนักงานใหญ่  123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง      เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2697-5454 /      Website :  www.tcrbank.com สาขาธนาคาร มี  13 แห่ง ได้แก่ อาคารไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) , ตลาดห้วยขวาง , ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต , ตลาดบางแค , นครปฐม (หน้าท่ารถเมล์ขาว) , ตลาดสดจังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ , สาขาชลบุรี (ตลาดหนองมน) , ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ , บางพูน , ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค , อาคารอโศก พีเอส ทาวเวอร์ และเยาวราช
Is this your company? Claim it now!