บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Job ID: CHC-1948 | Location: Chachoengsao, Thailand
10 October 2019 Print Report Share

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Job ID: CHC-1948 | Location: Chachoengsao, Thailand

Designer / Senior Designer /(หลายอัตรา)

.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างไอเดีย และออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจัดทำไฟล์งานเพื่อผลิต ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบงานสื่อประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน
 • ติดตามควบคุมคุณภาพงานออกแบบก่อนผลิต
 • รับผิดชอบดูแลงานออกแบบในช่องทางการขายที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานตรงต่อ Design Section Manager

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบนิเทศน์ศิลป์, ศิลปอุตสาหกรรม, ออกแบบอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ 0 - 4 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ
  • Graphic
  • ผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
  • สื่อต่างๆ (Communication)
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Illustrator,  Photoshop, 3D, Sketch up, ฯลฯ
 • มีความสามารถในการทำสินค้าต้นแบบ Model Making
 • มีความเข้าใจในการตลาดพื้นฐาน Basic Marketing
 • มีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนในเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์
 • มีความสามารถในการตกแต่ง Display ณ จุดขาย Visual Merchandise
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลลักษณะงาน ความต้องการของตลาดได้เร็ว
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็น คิดบวก

 

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ถ. บางนา-ตราด กม.42 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

 

-- Grow with us @ Double A--

 

Apply Now

Job Details:


ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผู้นำในการทำแบรนด์กระดาษเป็นรายแรกและยังถือว่า เป็นผู้นำ Innovation ใหม่สู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เรามีศูนย์  ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์  ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ประมาณ 2,000 แห่ง ทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ซึ่งผู้เข้าร่วมธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จและมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจ การสร้าง ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ขึ้นมา ช่วยทำให้งานถ่ายเอกสารมีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้บริโภคได้ทั้งงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีมีมาตรฐาน     อุตสาหกรรมกระดาษ ดั้งเดิม จะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ใช้วัตถุดิบไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้อายุกว่า 50 ปี แต่สำหรับ ดั๊บเบิ้ล เอ การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ ยุคใหม่ อยู่บนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย อันเป็นรากฐานหลักของประเทศ ด้วยการพัฒนาไม้เกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยอาศัยความได้เปรียบของประเทศทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศความสามารถและความชำนาญด้านการเกษตรของคนไทย ทำให้สามารถใช้ต้น  กระดาษ  ดั๊บเบิ้ล เอ อายุเพียง 3-4 ปี เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน ทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกระดาษ จากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ที่ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติอย่างเด็ดขาด   ต้น  กระดาษ ของเราเติบใหญ่ อยู่ในการเลี้ยงดูของเกษตรกรไทยนับล้านครอบครัว บนผืนดินในพื้นที่ที่เคยรกร้างหรือตามแปลงคันนาที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ เพิ่มพูนความชุ่มชื้นสู่อากาศโดยรอบ สร้างออกซิเจนสู่บรรยากาศ 1.6 ล้านตันต่อปี และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 2.4 ล้านตันต่อปี เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืนไปด้วยพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย และสามารถปลูกต้น  กระดาษ  ดั๊บเบิ้ล เอ ควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และลดปัญหาสังคมในชุมชนอีกด้วย   กระดาษ  ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการผลิตอย่างต่อเนื่อง เนื้อกระดาษ ของ ดั๊บเบิ้ล เอ ที่อัดแน่นด้วยเนื้อเยื่อคุณภาพมากถึง 22 ล้านไฟเบอร์ต่อแกรม ในขณะที่กระดาษ ทั่วไปมีเพียง 13 ล้านไฟเบอร์เท่านั้น จึงทำให้เนื้อกระดาษ  ดั๊บเบิ้ล เอ มีลักษณะเรียบลื่น และมีคุณภาพสูงกว่ากระดาษ ทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง     จากความภูมิใจนี้ พวกเราครอบครัวดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กร เพื่อสร้างแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง "กระดาษจากคันนา" เป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการผลิตกระดาษคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ทำของเสียให้เสียของ   มาร่วมสานฝันกับพวกเรา เพื่อสร้างองค์กรไทยให้ไปไกลระดับโลก

Is this your company? Claim it now!
Apply Now