บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

Job ID: BK-149194 | Location: Bangkok, Thailand
23 October 2019 Print Report Share

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

Job ID: BK-149194 | Location: Bangna, Bangkok, Thailand

Purchasing Supervisor/หัวหน้างานแผนกจัดซื้อ

รายละเอียดงาน

-สามารถควบคุมการสั่งซื้อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทได้

-สามารถคำนวณ EOQ ของวัตถุดิบทุกรายการได้

-สามารถหาจุด Re-Order Point ได้

-สามารถกำหนดจุด Safety Stock ของวัตถุดิบได้

-สามารถวาง Forcast ให้กับทางซัพพลายเออร์ได้

-สามารถดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อได้

-สามารถวางใบสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ พร้อมทั้งยืนยันการรับออร์เดอรืได้

-สามารถติดตามการส่งมอบสินค้าได้

-สามารถดำเนินการแจ้งแก้ไข เปลี่ยนสินค้าได้

-สามารถเจรจาต่อรอง แลกเปลี่ยนเงื่อนไข ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบได้

-สามารถสรุปรายงานสั่งซื้อประจำเดือนได้

-สามารถติดต่อประสานงานระหว่างแผนกอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ด้านจัดซื้อตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

-มีความรู้ความเข้าใจในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้่เป็นอย่างดี

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

-มีทัศนคติที่เป็นบวก

-สามารถใช้โปรแกรม NAV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงาน 6 วัน/สัปาดห์ได้ (วันจันทร์-เสาร์)

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now