บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Job ID: NKP-1101 | Location: Nakornpatom, Thailand
03 September 2019 Print Report Share

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Job ID: NKP-1101 | Location: Nakornpatom, Thailand

Packaging Specialist ด่วนมาก !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ร่วมออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

2. ประเมินความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และการใช้งานในไลน์ผลิต

3. ปรับปรุง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน

4. วางแผนทดลองบรรจุภัณฑ์ในไลน์ผลิต ทอลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองบรรจุภัณฑ์ในการผลิต

5. ตำเนินการทดลองผลิต (Plant trial) ติดตาม และทวนสอบ ทั้งที่โรงงานนครชัยศรี, โรงงานนครสวรรค์, โรงงาน OEM และบริษัท Supplier

6. กำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ คุณลักษณะ ชนิด ของบรรจุภัณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ

7. ติดตามคุณภาพ และปัญหาจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการผลิต ก่อนส่งมอบงานให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

8. ทวนสอบ ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้ในปัจจุบัน

9. ร่วมติดตามการแก้ปัญหา และปรับปรุงคุณภาพของบรรจภัณฑ์ร่วมกัน Quality team และ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติ

 

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์, วิศวกรรมพอลิเมอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ  และความรู้วัสดุทางการบรรจุ
 • มีทักษธการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ทักษะการอ่าน Drwing
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ  และการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ
 • มีทักษะในการพัฒนาความรู้ และการฝึกทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบได้  ได้แก่ Solid work, AutoCAD 
 • สามารถทำงานในช่วงเวลากลางคืนได้
 • สมารถเดินทางไปต่งจังหวัดและต่างประเทศได้
 • ประจำที่โรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม (นครชัยศรี)

 

สถานที่ทำงาน      : บริษัท ดัชมิลล์  จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ติดต่อ-สอบถาม    : โทรศัพท์ คุณเอกรักษ์  อรอิน 089-6466297, 081-4881500

 

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Travel allowance
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Dutch Mill Group During many years in the business, Dutch Mill has proved its strong commitment and ambition in providing the best dairy products in Asia. Established and managed by Thais, the company consistently adheres to human resource development as a catalyst to improved efficiency and enhances competiveness in order to reach its ultimate goal – satisfying customers and standing at the forefront of the global scene. All this is also firmly based on a sense of social responsibility. Dutch Mill Co., Ltd. was previously registered under the name “Pro Food Co., Ltd.” on 27 January 1984. The company was established by a group of food scientists from Kasetsart University wishing good health on Thai people by providing them with premium quality dairy products. Later on, the first batch of yoghurt was produced, becoming well-known as “Dutch Mill” and distributed by “Pro Mart Co., Ltd.” First Manufacturing at Nakornpratom   Dutch Mill enjoyed increasing popularity in a short space of time, prompting the establishment of the company’s first factory on Buddhamonton 8 Road. To enhance production capacity and meet increasing demand, the company introduced new product lines, including Dutch Mill pasteurized drinking yoghurt and UHT drinking yoghurt. Having great success in Bangkok, the company decided to expand to provincial markets through direct sales using what later became well-known as “Dutch Mill ladies”, tasked with introducing healthy Dutch Mill products to local customers. Expand Second Manaufacturing to Nakhon Sawan With continually rapid growth, the company opened its second factory in Nakhon Sawan in 1997 and embraced world-class management tools such as MRPII, SAP, TQM and TPRM to enhance the efficiency and competitiveness of the organization. Dutch Mill’s various products are now exported to many ASEAN countries, including Singapore, China, Brunei, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia and Burma. The company also plans to soon expand to other parts of the world. Vision “To be one of the best manufacturing and marketing companies of dairy products in ASEAN” Mission Dedicate to Excellence Maximization of Customer Satisfaction Continuous Improvement

Is this your company? Claim it now!
Apply Now