16 May 2019
Job ID: AY-1472
Production Supervisor/หัวหน้างานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 24-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

 • วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนกานด้านการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานของบริษัทฯ
 • สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ติดตามควบคุม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ควบคุม ดูแล บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 สวัสดิการ

 • เงินสมทบประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลืองานศพ (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยาและบุตร) รายละ 3000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • จัดเลี้ยงปีใหม่

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Medical insurance

Crystal Snow Line Air Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!