บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด Jobs 72 Jobs

13 February 2019
Job ID: BK-38458
เจ้าหน้าที่สนับสนุนและลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส

 การบริหารและสนับสนุน

 • จัดเตรียมเอกสารและประสานงานการให้บริการลูกค้า เช่น การลงนาม สัญญาเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การมอบส่วนลดค่าเช่า ฯลฯ
 • คัดเลือกและนำเสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำข้อมูล
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 • จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์/ ประจำเดือน
 • ประสานงานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ดูแลการออกเยี่ยมลูกค้าตามตารางที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ไม่จำกัดเพเศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขี้นไปสาขาบริการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ:

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • ประกัน อุบัติเหตุ - สุขภาพ - ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักางน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ)
 • กิจกรรมภายใน / งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท / ลิตร
 • ทุนการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท

โทรติดต่อสอบถาม
คุณอรุณ : 061-404-2943 / ID Line : 0614042943


Job Details:

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Is this your company? Claim it now!