งาน บริการด้านการเงิน 184 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156008
Associate/Senior Associate/Associate Director

We are looking for qualified and experienced investment banking/PE/Management Consulting professionals to work as an Associate / Senior Associate / Associate Director, depending on experience and qualifications.

This individual will have an integral role in the company, with a wide range of responsibilities providing both qualitative and quantitative/analytical support to the senior bankers, consultants, and clients. The individual will be a key part of the team working on various stages of the transaction and execution processes. Transactions include investment & industry analyses, due diligence, and negotiations.

While there will be some limited on the job training, the position is highly independent and will require a high degree of independent initiative and leadership skills in dealing with clients and senior bankers and consultants. Day to day responsibilities might include planning, structuring and executing management consulting projects in the public and/or private markets, advising corporations on potential mergers & acquisitions, and devising and executing strategies that enable companies and institutions to capitalize on the value of their assets. The individual will also be expected to lead, guide and teach junior analysts on their analytical work as needed.

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ

Premier Advisory Group Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที