You And Earth System Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-64151 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

You And Earth System Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-64151 | สถานที่ทำงาน: บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Web Developer (PHP)/นักพัฒนาเว็บไซต์

Job Description:

 • Create and/or modify e-commerce website (Front-end) by using PHP, JQUERY, HTML.
 • Design UX/UI by CSS.
 • Create and/or modify database and Back-end site by using PHP, MYSQL.
 • Create and/or modify Adobe illustrator designs provided from our clients. Our products are promotional goods such as soft rubber charms and neck lanyards. (Visit our sales sites and see what products we make.https://hotmobily.jp, https://hotstrap.jp/, https://hotstrapthai.com/ )

Qualifications of MUST:

 • Minimum 2 year experience as a web developer.
 • Must have more than 2 year experience of PHP and JQUERY.
 • Strong organization skills, able to work under pressure and meet tight deadlines.
 • High responsibility
 • Good relationship with colleague. Ability working with teamwork.

Qualifications of MAY:

 • Able to speak English is an common.
 • Able to use Adobe illustrator.
 • Not over 28 years old
 • Thai National Only (Foreigner candidates are not considered.)

Salary:  

 • 18,000 - 29,000  (Decided based on experience.)
 • 15,000 (Graduates with no work experience.)

 Probation Period:

 • Probation period of 3 month will be applied. 10% of your basic salary will be deducted during probation period.

Prospective candidates are required to APPLY NOW.

 • Resume is accepted only by APPLY NOW, post mail or send by hand to office. We do NOT accept fax resume.
 • Recent photograph must be attached.
 • Please include expected salary.

รายละเอียดงาน:

 • ออกแบบและ/หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ขายสินค้าโดย PHP, JQUERY, HTML and CSS.
 • ออก แบบและ/หรือ ปรับปรุงแก้ไขแบบโดย Adobe illustrator ซึ่งจัดหามาโดยลูกค้าของบริษัทฯ การผลิตของเราเป็นสินค้าประเภททำจากยางอ่อน ตัวสะท้อนแสง พวงกุญแจ จานรองแก้ว สายคล้องบัตร (เชิญชมตัวอย่างเว็บไซต์ขายสินค้าที่ทางบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายได้จาก  http://hotmobily.jp/ http://hotstrap.jp/ )

คุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่ง:

 • มีประสบการณ์ด้านนักพัฒนาเว็บไซต์ (web developer) อย่างน้อย 1 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ในการใช้  PHP and JQUERY อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการทำงานในองค์กรภายใต้ความกดดัน และการจำกัดเวลาให้ทันตามกำหนด
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติพิเศษ:

 • สามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • หากมีความสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • สัญชาติไทย

เงินเดือน 

 • 18,000 - 29,000 (พิจารณาจากประสบการณ์)
 • 15,000 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือนักศึกษาจบใหม่

ระยะเวลาทดลองงาน:

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน หลังจากนั้นพิจารณา 10% จากฐานเงินเดือนระหว่างการทดลองงาน

ผู้สมัครกรุณาส่งประวัติการทำงานตามรายการดังนี้

 • กรุณาสมัครโดยช่องทาง "APPLY NOW", ส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ ไม่รับพิจารณาประวัติการทำงานทางแฟ็กซ์
 • กรุณาแนบรูปถ่ายปัจจุบัน
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

รายละเอียดงาน:


You And Earth System Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!   Leading personalized promotional goods manufacturer in Japan. HOTMOBILY  :Selling personalized rubber charms, reflectors, warmers and many other goods to companies and individuals in Japan.  HOTSTRAP: Selling personalized lanyards in Japan. HOTMOBILYUS: Selling personalized rubber charms, reflectors, warmers and many other goods to companies and individuals in north America. YOU AND EARTH SYSTEM Co., Ltd.  : in Thailand is responsible for all technical part of our business such as creating and maintaining web sites, modifying customer's artwork about 10 data/day.We are now expanding our business to smartphone applications targeting to clients in Japan.   บริษัทฯ เป็นผู้นำในประเทศญี่ปุ่นด้านจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโรงงาน ดังนี้ HOTMOBILY : จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ตัวสะท้อนแสง พวงกุญแจ จานรองแก้ว สายคล้องบัตร และสินค้าประเภทพรีเมี่ยมอื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งลูกค้าองค์กรรายย่อยในประเทศญี่ปุ่น HOTSTRAP : จัดจำหน่ายสายคล้องบัตรในประเทศญี่ปุ่น HOTMOBILYUS : จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ตัวสะท้อนแสง พวงกุญแจ จานรองแก้ว สายคล้องบัตร และสินค้าประเภทพรีเมี่ยมอื่นๆ ให้กับลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยในอเมริการเหนือ บริษัท ยู แอนด์ เอิร์ธ ซิสเท็ม จำกัด : ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของเราทั้งหมด   ซึ่งรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ การปรับปรุงแก้ไขอาร์ตเวิร์ค ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 10 อาร์ต/วัน ปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวทางธุรกิจด้านสมาร์ทโฟน แอพพิเคชั่น (Smart Phone Applications) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที