VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

รหัสงาน: AY-2570 | สถานที่ทำงาน: พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

รหัสงาน: AY-2570 | สถานที่ทำงาน: พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

QA Manager/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

1. กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและการประกันคุณภาพวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2. ประสานงานด้านคุณภาพกับลูกค้าในเรื่องการร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้าและเคลมสินค้า

3. ร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตร่วมกับทีมงานบริหารงานอื่นๆ

4. ทบทวนมาตรฐานและการป้องกันปัญหากับส่วนผลิตและส่วนวิจัยพัฒนา

5. เป็นผู้นำในการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และสรุปเป็นแนวทางแก้ไขและป้องกันเป็นประจำทุกเดือน

6. วางแผนกาจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติตามแผนงาน และนโยบายด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที