Thai Rotary Engineering Public Company Limited

รหัสงาน: RY-6857 | สถานที่ทำงาน: ระยอง, ประเทศไทย

Thai Rotary Engineering Public Company Limited

รหัสงาน: RY-6857 | สถานที่ทำงาน: ระยอง, ประเทศไทย

Tank Designer

Qualifications:

รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง (Storage Tank) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด
1.ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์และระบบในส่วนงานถัง (Storage Tank) ที่ใช้ความรู้ทางเทคนิคที่ไม่ซับซัอนมาก มีความรู้มาตรฐาน API-650, API-620 และ ASME/ANSI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงรายละเอียดของแบบตามสมควร
2.ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า
3.จัดเตรียมประมาณการวัสดุ (Material Take Off – MTO) ที่ได้จากงานออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบ
4.ควบคุมชั่วโมงการทำงานของการออกแบบ
5.จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001และ TIS/OHSAS 18001
6.มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจสั่งการในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

Responsibilities:

1.เพศชาย / หญิง , อายุ 25ปีขึ้นไป (เพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.ปวส. สาขาเครื่องกล ขึ้นไป

3.มีทักษะหรือความชำนาญในการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม  AUTO CAD 2D,3D , SOLID WORKS

4.ทักษะการประมาณการวัสดุ (Material Take Off – MTO) ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

 

 

Contact
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
168 หมู่ 5 Tambon Samnak Thon Ban Chang Rayong 21130
Tel :038-923-500 ต่อ 1015 , Fax : 038-923-549
Website : www.thai-rotary.com


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าตอบแทนพิเศษ
บริการรถรับส่งพนักงาน
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต

Thai Rotary Engineering Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที