SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.

รหัสงาน: NR-1427 | สถานที่ทำงาน: นครราชสีมา, ประเทศไทย

SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.

รหัสงาน: NR-1427 | สถานที่ทำงาน: นครราชสีมา, ประเทศไทย

Project engineer/วิศวกรโครงการ

-ร่วมออกแบบงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ภายในบริษัทฯ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-จัดหาผู้รับเหมาช่วง เพื่อทำการประเมินราคา และสอบเทียบราคางานก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง รวมทั้งบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

-ปฏิบัติตามระบบบริหารบริษัท ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  2 ปี
 • ประเภทงาน:

 • สถานที่ทำงาน:

  นครราชสีมา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
บริการรถรับส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทุนการศึกษา
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที