SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.

รหัสงาน: NR-1426 | สถานที่ทำงาน: นครราชสีมา, ประเทศไทย

SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.

รหัสงาน: NR-1426 | สถานที่ทำงาน: นครราชสีมา, ประเทศไทย

Financial officer/เจ้าหน้าที่การเงิน

รับชำระหนี้จากลูกหนี้

บันทึกรับชำระหนี้ และติดตามทวงถามหนี้ (ผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต)

การตรวจสอบคูปองอาหาร และการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท ระบบบริหารบริษัท ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในอาหาร ฯลฯ


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  นครราชสีมา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
บริการรถรับส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
ทุนการศึกษา
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที