SABPHANA INTER CO., LTD.

รหัสงาน: CH-757 | สถานที่ทำงาน: ชลบุรี, ประเทศไทย

SABPHANA INTER CO., LTD.

รหัสงาน: CH-757 | สถานที่ทำงาน: ชลบุรี, ประเทศไทย

Purchasing Supervisor / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และเปรียบเทียบราคา
 • เปรียบเทียบรายละเอียดสินค้าตาม TOR หรือ Spec ของงานได้ถูกต้อง
 • สามารถเจรจาต่อรองราคาและสรุปราคาตามระยะเวลาและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวงานการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ กลาง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

ติดต่อ คุณไข่มุก ฝายเกษม

บริษัท ทรัพย์พนา อินเตอร์ จำกัด

351/1 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 082-459-9594, 038-198-466


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):

  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้