RAMING OIL CO., LTD.

รหัสงาน: CM-2062 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

RAMING OIL CO., LTD.

รหัสงาน: CM-2062 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Accountant & Finance Officer/ บัญชี/การเงิน/บัญชี/การเงิน

ช่วงเงินเดือน: พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์

สถานที่ทำงาน: สถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านสันคือ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ถนนวงแหวนรอบกลาง) ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน:

 • ทำบัญชีรับ-จ่ายของปั๊มน้ำมัน, ร้านกาแฟอเมซอน, ร้านเซเว่น
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้,บัญชีสินค้า,บัญชีสินทรัพย์, บัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน,
 • ยื่นแบบทำบัญชีชุดสรรพากร,หัก ณที่จ่าย,ภาษีซื้อ/ขาย เป็นต้น รวบรวมเอกสารต่างๆส่งสำนักงานบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทำเช็คจ่ายเสนอผู้บริหาร,เงินสดย่อย,วางบิล,ตั้งเบิกเงิน
 • งานธุรการอื่น ๆ รับผิดชอบจัดทำจดหมาย เอกสารติดต่อหน่วยงานต่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการรับผิดชอบงานด้านบัญชี/การเงิน และจัดทำเอกสารต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติ:

 • อายุ 25-40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงิน, บริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีปั๊มน้ำมัน, เซเว่น และร้านกาแฟอเมซอน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน, รักการเรียนรู้

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี):

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา (OT)

 

ส่งรายละเอียดการสมัครมาได้ที่ คุณวันชัย แม้นทิมผู้จัดการบริษัท

โทร. 086-8940216


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที