Pruksa Real Estate Public Company Limited

รหัสงาน: BK-108833 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Pruksa Real Estate Public Company Limited

รหัสงาน: BK-108833 | สถานที่ทำงาน: พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย

IT Application Development Specialist/Officer

Job Purpose

         ควบคุมดูแลการพัฒนา Application ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในแง่ของระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการ รวมไปถึง Technology ที่ใช้ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทตาม IT Roadmap อีกทั้งร่วมพัฒนาระบบ และเป็นผู้คัดเลือกพนักงานนักออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบ เข้ามาทำงานในบริษัท

 

Responsibilities

 • ร่วมประชุมวางแผนงานกับทาง Business Analyst เพื่อประเมินแผนการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามแนวทางของ IT Master Plan
 • การออกแบบและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตาม Standard และ WI รวมถึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ Business และ Technology ในอนาคต
 • ควบคุมการทำงานและวางแผนการทำงานของทีมย่อย ในการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตามความถูกต้องและกฎระเบียบของบริษัท
 • เลือก Technology และเครื่องมือที่ใช้ ให้มีความเหมาะสม เช่น Mobile, Web, Application
 • ดำเนินโครงการ และควบคุมการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดำเนินการทดสอบระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

Qualifications

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถเขียนโปรแกรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างน้อย 6 ปี
 • สามารถทำงานแบบ Multitask ในเวลาเดียวกัน
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม ABAP ระบบ อย่างน้อย 5 ปี
 • ถ้ามีความรู้ในการเขียนโปรแกรม S/4 HANA (ABAP, FIORI, HTML5) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

Location   

 • สำนักงานใหญ่
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ 

รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที