Petchkasem Weaving (1983) Co., Ltd.

รหัสงาน: SK-2254 | สถานที่ทำงาน: สมุทรสาคร, ประเทศไทย

Petchkasem Weaving (1983) Co., Ltd.

รหัสงาน: SK-2254 | สถานที่ทำงาน: สมุทรสาคร, ประเทศไทย

Assistant Manager/ Standard and safety/ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

จัดการดูแลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโรงงาน

จัดการประสานงานและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ Audit

จัดการระบบเพื่อรองรับ ISO Standard

ประสานงานและติดตามการบำรุงรักษาอาคารสถานที่

สามารถจัดการช่วยเหลือปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เรียนรู้งานไว มีความรับผิดชอบ เข้ากับผู้อื่นง่าย มีความคิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้

งานอื่นๆตามมอบหมาย

 

สถานที่ทำงาน พุทธมณฑลสาย5

สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้เพื่อดูงานบางครั้ง


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที