One to One Contacts Public Company Limited

รหัสงาน: NB-3893 | สถานที่ทำงาน: นนทบุรี, ประเทศไทย

One to One Contacts Public Company Limited

รหัสงาน: NB-3893 | สถานที่ทำงาน: ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย

Financial Analysis

 • วิเคราะห์ ประสานงาน และจัดทำงบประมาณ พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
 • ตรวจสอบการสั่งซื้อทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามรายโครงการ
 • วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโครงการที่น่าสนใจว่าสมควรลงทุนหรือไม้และจัดทำ cost sheet เพื่อนำเสนอราคาให้ทาง sales
 • วิเคราะห์ด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):

  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจบริการทางธุรกิจทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:

  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

One to One Contacts Public Company Limited
One To One Contacts Public Company Limited. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ Samart Corparation PCL. ผู้นำในการให้บริการ Contact Center Outsourcing แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ ยาวนานกว่า 14 ปี ให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานบริการ ชอบงานสร้างสรรค์ และท้าทายความสามารถ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานอันแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน “บุคลากร” คือ หัวใจสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ เราจึงสนับสนุน และ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานในบริษัทฯ ทั้งการฝึกอบรม,ให้ความรู้ สร้างเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพบุคคลากรจากภายใน เป็นทีมงานที่พร้อมทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในทุกสายงาน เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกับ วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 70 โครงการ    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที