NATTAPOJ FARMPLANTS CO., LTD.

รหัสงาน: CM-2575 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

NATTAPOJ FARMPLANTS CO., LTD.

รหัสงาน: CM-2575 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Online Sales Staff/พนักงานขายออนไลน์

รายละเอียดงาน

  • ตอบ/รับออเดอร์ลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ (IG/Facebook/[email protected])
  • ให้ข้อมูลสินค้า (ส้มสายน้ำผึ้ง) โปรโมชั่นต่างๆ และให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  • ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง-ปิดการขาย
  • บริการหลังการขายอื่นๆ เช่น ตามสินค้า รับฟังและแก้ไข ข้อติชมจากทางลูกค้า
  • จัดทำรายชื่อและเลข tracking

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ขึ้นไป อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  • รักงานบริการ,งานขาย
  • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


    


รายละเอียดงาน:


นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที