MUNGMEEMART CO., LTD.

รหัสงาน: KK-51 | สถานที่ทำงาน: ขอนแก่น, ประเทศไทย

MUNGMEEMART CO., LTD.

รหัสงาน: KK-51 | สถานที่ทำงาน: ขอนแก่น, ประเทศไทย

Sales

พื้นที่เเละหน้าที ที่รับผิดฃอบ

-อ.เมืองขอนเเก่นเเละอำเภอบ้านไผ่

-ต้องการพนักงานขาย ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านของสด เช่น สุกร ไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถขับรถยนตร์เเละมีใบขับขี่


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง