Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

รหัสงาน: BK-227171 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

รหัสงาน: BK-227171 | สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Business Development & Agency Support Officer / Senior Officer

 Job Description:

 

 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายขาย
 • สร้าง Sale Story หรือ Sale Tools ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการขายสำหรับฝ่ายขายได้
 • สนับสนุนการเตรียมเอกสารการประกอบขาย, Sale Tools ในการสนับสนุนฝ่ายขาย
 • การทำงานลักษณะการบริการโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทีม และผู้บริหารฝ่าย สามารถผลักดันให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย  พร้อมทั้งสามารถวางกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับโครงการต่างๆ ของช่องทางตัวแทนเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ Implement งานที่ได้รับมอบหมายต่อได้
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการขาย (Sale Process) ที่ช่วยส่งเสริมหรือลดข้อจำกัดด้านงานขาย
 • การมองหาโอกาสทางการตลาด หรือกลุ่มเป้าหมายการขายใหม่ๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน โดยหาแบบประกันชีวิตที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งแบบ Mass และ Niche Market
 • นำเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Knowledge Sharing) ตามสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านงานขายของฝ่ายขาย

 

Qualification:

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์ประกันภัย, การเงิน, การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทำงาน 0 – 3 ปี (Officer) / 2 – 5 ปี (Senior Officer) ธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต งานด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  การสื่อสาร  การประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีทักษะการบริหารโครงการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน

รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทุนการศึกษา
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที