Marshal Metalwork Ltd., Part.

รหัสงาน: SP-14301 | สถานที่ทำงาน: สมุทรปราการ, ประเทศไทย

Marshal Metalwork Ltd., Part.

รหัสงาน: SP-14301 | สถานที่ทำงาน: บางเสาธง, สมุทรปราการ, ประเทศไทย

Foreman / โฟร์แมนไฟฟ้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • หน้าที่หลัก สร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน,
  ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 28-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,
  ไฟฟ้าโรงงาน
 • เขียนแบบ ออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลัง และวงจรควบคมได้
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี งานสร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบ
  ไฟฟ้าภายในโรงงาน,ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ขยันอดทน
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียดงาน:


นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที