Lxs Co., Ltd.

รหัสงาน: NB-5678 | สถานที่ทำงาน: นนทบุรี, ประเทศไทย

Lxs Co., Ltd.

รหัสงาน: NB-5678 | สถานที่ทำงาน: ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย

Sales Representative(Merchandiser)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

  • ฝ่ายขาย ชายหรือหญิง
  • มีประสบการณ์ในการขายติดต่อลุกค้า/มีประสบการณ์ด้านเสื้อผ้า
  • MERCHANDISING จบจากสถาบันด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี

รายละเอียดงาน

  • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่ที่ดูแล
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • ช่วยสนับสนุนแผนการขายตามที่ทีมได้ตั้งเป้าหมายไว้

รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ประกันสุขภาพ

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที