K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5723 | สถานที่ทำงาน: ปทุมธานี, ประเทศไทย

K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5723 | สถานที่ทำงาน: คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย

Production Supervisor/Production Supervisor

- หน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการผลิต จัดเตรียมข้อมูล และวัตถุดิบในการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

-มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

-มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดตามงานที่ Plan ไว้ได้เป็นอย่างดี

-กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรอง เช่น GMP HACCP


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:

  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่ายานพาหนะ
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที