K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5709 | สถานที่ทำงาน: ปทุมธานี, ประเทศไทย

K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5709 | สถานที่ทำงาน: คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ R&D 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • คิดค้นพัฒนาสูตรสินค้า
 • คำนวณต้นทุนสินค้า,จัดทำเอกสารมาตรฐานของสินค้าได้
 • ติดต่อผู้ขายเพื่อหาวัตถุดิบใหม่ๆมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาคหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติเชิงบวก ใฝ่รู้ ขยัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีประสบกราณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวได้
 • มีความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าซอส,พริกแกง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการบริษัทฯ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินตอบแทนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปี่ใหม่ / กีฬาสี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร ,แต่งงาน,อุปสมบท, เยี่ยมไข้ ,ฌาปนกิจ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน
 • จัดทำบุญประจำเดือน และจัดเลี้ยงอาหารประจำเดือน

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที