Internet Thailand Public Company Limited

รหัสงาน: CM-2142 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Internet Thailand Public Company Limited

รหัสงาน: CM-2142 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Sales Executive/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขาเชียงใหม่

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:

  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Internet Thailand Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที