Hwa Tai Industry Co., Ltd.

รหัสงาน: SP-10233 | สถานที่ทำงาน: สมุทรปราการ, ประเทศไทย

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

รหัสงาน: SP-10233 | สถานที่ทำงาน: เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย

Sales Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับผิดชอบดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่      
  • นำเสนอขายเคมีสิ่งทอ และบริการให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ            
  • วางแผนการเข้าเยื่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า          
  • ประสานงานการชำระเงินของลูกค้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ  อายุ  23  ปีขึ้นไป 
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการขายและการตลาด , วิทยาศาสตร์เคมี , เคมีสิ่งทอ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน:


Hwa Tai Industry Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที