Giftmanufactory Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-121134 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Giftmanufactory Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-121134 | สถานที่ทำงาน: ยานนาวา, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic/Product Designer/กราฟิกดีไซเนอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ


- รับผิดชอบงานออกแบบ Artwork ในสื่อ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ โลโก้ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการออกแบบและภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ สามารถสร้างและทำงานภายใต้ Concept ที่วางไว้ได้
- ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และตกแต่งสร้างสรรค์ภาพตาม Concept
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ทำ Product Presentation ในการเสนอขายลูกค้า
- ดูแลเว็บไซต์ facebook Instragram ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกดีไซน์ สาขานิเทศศาสตร์,นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่า จะพิจารณาจากผลงาน Portfolio และประสบการณ์การผ่านงาน)
- สามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบกราฟฟิก เช่น Photoshop, Illustrator, Sketchup และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี (มีประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบในธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทนในการทำงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  ยานนาวา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที