Energy Complex Company Limited

รหัสงาน: RY-10861 | สถานที่ทำงาน: ระยอง, ประเทศไทย

Energy Complex Company Limited

รหัสงาน: RY-10861 | สถานที่ทำงาน: ระยอง, ประเทศไทย

Cook ประจำโรงแรม (ประจำ วังจันทร์ จังหวัดระยอง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารความเรียบร้อยและจัดระเบียบภายในครัว
 • คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ
 • วางแผนและคำนวณราคาของวัตถุดิบ เมนู และรายรับ-รายจ่ายโดยรวม
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • วางแผนการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

คุณสมบัติ

 • อายุ : 28 ปี ขึ้นไป
 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา : วุฒิ ปวช,ปวส สาขาที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย : 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิคภาพดี อัธยาศัยดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พื้นฐานทำอาหารไทยเป็นหลัก

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:

  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที