DK CONSULTATION CO., LTD.

รหัสงาน: AY-2553 | สถานที่ทำงาน: พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

DK CONSULTATION CO., LTD.

รหัสงาน: AY-2553 | สถานที่ทำงาน: พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

Executive Assistant / เลขาผู้บริหาร

รายละเอียดบริษัท :  บริษัท ดีเค คอนซัลเตชั่น จำกัด

ธุรกิจของบริษัท  : รับเหมาก่อสร้างอาคาร  ซื้อมาขายไป

ตำแหน่งงาน: เลขาผู้บริหาร

ลักษณะงาน

 • รายได้ดี  ทำงานกับผู้บริหารชั้นนำ
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาจีนได้
 • จัดตารางประชุม ตามแผนวาระการประชุม แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
 • จัดทำตารางนัดพบลูกค้า และพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ
 • จองห้องประชุม และจองห้องรับรอง สถานที่ ร้านอาหารภัตตาคารสำหรับเจรจาธุรกิจ
 • จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก สถานที่ฝึกอบรม สถานที่ประชุม ให้กับบริษัท/ผู้บริหาร
 • จดบันทึกคำสั่ง, แผนงาน , นโยบาย , แผนปฏิบัติงาน , Timeline , Action Plan Management
 • ให้คำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ กับผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมจัดการ ระดับผู้จัดการ ,หัวหน้างาน , พนักงาน ที่นำเสนอรายงาน หรือขอเข้าพบผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ช่วยติดตาม และรายงานความคืบหน้าของงานในแผนกต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้และสื่อด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาจีน ได้อย่างคล่องแคล่ว (มี TOEIC พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ขยัน อดทน มุ่งมั่น
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการวางแผนล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ (ยังไม่ระบุ)
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปีละ 1 ครั้ง

ติดต่อ : คุณสโรชินี  085-419-2669 

สถานที่ทำงาน  : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดงาน:


นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที