CHOCO CARD ENTERPRISE CO., LTD.

รหัสงาน: BK-216173 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

CHOCO CARD ENTERPRISE CO., LTD.

รหัสงาน: BK-216173 | สถานที่ทำงาน: พระโขนง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Business Development Support

Work location: Bangkok

Job Roles:

 • นำเสนอ Products ของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์พร้อมนัดหมาย (วัน/เวลา) เพื่อเข้าพบลูกค้ากับทีมเซลล์
 • Follow Up รวบรวมข้อเสนอแนะ/ความต้องการของลูกค้า มาพัฒนาร่วมกับทีม Brand CRM/DaaS เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
 • จัดทำสัญญาบริการ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการชำระค่าบริการ
 • จัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ทางทีมเซลล์มอบหมาย
 • ติดตามผลหลังการขาย ประสานงานกับทีมเซลล์เพื่อจัดทำ Report และเข้าต่อสัญญากับลูกค้าต่อไป

Requirements:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้าที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Telesale, Call Center หรืองานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact for Questions:

Line: @hrchococrm

http://www.chococard.co.th/


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

CHOCO CARD ENTERPRISE CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที