24 Shopping Co., Ltd. by CP ALL

รหัสงาน: BK-64146 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

24 Shopping Co., Ltd. by CP ALL

รหัสงาน: BK-64146 | สถานที่ทำงาน: สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Senior Webmaster

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)

 • ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 • กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต
 • ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design
 • พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์
 • จัดทำเนื้อหา / ข่าว / กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Web Promotion)

 

คุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงาน (Job Qualifications)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์และสื่อใหม่ๆ

 

ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี สามารถออกแบบหน้า Web page ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
 • สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถด้าน Analytic และ Google

 


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
บริการรถรับส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทุนการศึกษา
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต