?????? ????????????? ???????? ????? (?????)

รหัสงาน: BK-46796 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

?????? ????????????? ???????? ????? (?????)

รหัสงาน: BK-46796 | สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Financial Officer หลายตำแหน่ง /เจ้าหน้าที่การเงิน(ยินดีรับนศ.จบใหม่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Descriptions :

ดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท เช่น เช็ค เงินสด โอนเงิน ด้วยระบบการจัดการทางการเงิน (cash management) ในรูปแบบต่างๆ ดูแลการเบิกจ่ายด้วยระบบเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย จัดเตรียมใบนำฝากและนำเงินฝากธนาคาร ต่อประสานกับธนาคาร เช่น การเปิด-ปิดบัญชีเงินฝาก การขอเบิกสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ตลอดจนติดตามเอกสารจากธนาคาร เป็นต้น จัดทำรายงานต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมเช็ค รายงานเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน ประมาณการเงินสดรับ-จ่ายตามช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ทั้ง MS office (excel)และ Internet
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ และแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดี
 • สามารถลำดับขบวนการคิดได้ดีด้วยหลักการทางการเงิน
 • สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพได้ดี

มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ –อาคารวรสมบัติ ชั้น20ถนนพระราม9เขตห้วยขวาง กทม.10320

การเดินทาง : รถไฟฟ้าMRTลงสถานี พระราม9ทางออก3และนั่งวินมอเตอร์ไซด์20บาทหรือสามารถเดินมาทาง ถนนพระราม9มาที่ตึกวรสมบัติ (ติดกับตึกว่องวานิช หรือ RCA)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติ/รูปถ่ายและหลักฐานการสมัครงานที่สายงานทรัพยากรมนุษย์โดยกดปุ่ม "สมัครงาน (Apply Now)' 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 

100/1อาคารวรสมบัติ ชั้น17ถ.พระราม9เขตห้วยขวาง กทม.10320 

โทร.0-2245-6640-7, 0-2247-7500-4ต่อ2070, 2077

www.pf.co.th 


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):

  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:

  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขี้นทั้งใน กรุงเทพและปริมณฑล ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ความสำเร็จ ก้าวไปพร้อมกับองค์กร

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที