โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

รหัสงาน: BK-257958 | สถานที่ทำงาน: ปทุมธานี, ประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

รหัสงาน: BK-257958 | สถานที่ทำงาน: เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย

ครูฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา Secondary Physics Teacher

รายละเอียดงาน :
- สอนวิชาฟิสิกส์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม
- ให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ในด้านฟิสิกส์ เรียนจบตรงสาย
- เงินเดือน 18,000 ถึง 22,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
• มีประสบการณ์ในการสอนฟิสิกส์ 1 - 2 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารและเขียนได้
• มีความรับผิดชอบสูง บริหารเวลาได้ดี
• สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน และผู้ปกครอง
• ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
• หากมีประสบการณ์สอน IGCSE จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร:
ผู้สมัครที่สนใจโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ [email protected] ระบุตำแหน่งงาน:
- จดหมายสมัครงานระบุชัดเจนว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ระบุอย่างไร
- ประวัติย่อ/CV

 


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:

  เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿18,000 - ฿22,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนที่ผู้นำระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต เข้ามารับการบ่มเพาะ กล่อมเกลาให้เติบโตขึ้นด้วยความสมดุล ทั้งทางร่างกายจิตใจ พลังความคิดและจินตนาการ ที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า อยู่ในความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม หรือ Unified Bilingual Curriculum โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

School website http://www.sbs.ac.th