แนชเชอเริล มีเดีย จำกัด

รหัสงาน: BK-258229 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

แนชเชอเริล มีเดีย จำกัด

รหัสงาน: BK-258229 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Customer Service Personal

1. ดูแลและประสานงานลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ

2. บริหารการขายสินค้าของบริษํทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. รายงานการทำงานและความเคลื่อนไหวในเขตให้บริษัทฯทราบ


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:

  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿15,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและทำตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะชุดสายสวนหลอดเลือดเพื่อฟอกเลือด ให้อาหารและสารละลายทางเส้นเลือด รวมถึงเข็มเจาะตัวอย่างชิ้นเนื้อ ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน