ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด

รหัสงาน: PH-2274 | สถานที่ทำงาน: ภูเก็ต, ประเทศไทย

ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด

รหัสงาน: PH-2274 | สถานที่ทำงาน: บางเทา, ภูเก็ต, ประเทศไทย

Rental Marketing Assistant Manager

Rental Marketing Assistant Manager

To develop and nurture marketing network to maximize occupancy rate for group property rental by listing and configuring properties on OTA channels, creating and optimizing property profiles in the PMS, marketing materials development, creating advertising campaigns for Email marketing and developing other platforms or sources of promoting our property offerings to potential and target markets.

Qualification;

  • Experience in property rental marketing, Vacation rental, project marketing and / or hotel sales & marketing
  • Bachelor’s degree in related field
  • Good command of English
  • Ability to speak and write Chinese and/or Russian a plus
  • Able to work in Phuket

The successful candidate will be offered attractive working conditions, together with an excellent remuneration and benefits package.

If you think you are a high-calibre candidate with the right attitude, please submit your CV (in English only) with photograph and expected salary to Human Resources Department

Call for more information: 076-362300 ext. 1508

Please be informed that only short-listed candidates will be notified.


รายละเอียดงาน: